Translations - Discover page - Polish

From Open Food Facts wiki
Jump to navigation Jump to search

Go back to the main Translations page. You can replace the English text with the appropriate translation. To edit the page, please login using your Open Food Facts account on http://world.openfoodfacts.org first.

<!-- no side column -->

<div class="row">
	<div class="text-center small-12 medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/openfoodfacts-logo-en.svg" width="100%" style="max-width:356px" alt="Open Food Facts" />
	</div>
	<div class="small-12 medium-8 columns text-right hide-for-small" style="border-left:none,border-right: 1px solid #DDDDDD;">
		<h1>Open Food Facts</h1>
		<h2 class="subheader">Otwarta baza danych produktów spożywczych.</h2>
		<blockquote style="border-left:none;border-right: 1px solid #DDDDDD;">Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś.
		<cite>Jean Anthelme Brillat-Savarin - 1825</cite></blockquote>

	</div>

</div>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Otwórz swoje jedzenie i wiedz, co jesz</h2>
		<h4 class="subheader">Bądź częścią naszej wspólnej, wolnej i otwartej bazy danych produktów spożywczych z całego świata!</h4>
	</div>
</div>
<div class="row text-center">
	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/food-database-icon.svg" alt="A food products database" />
		<h3>Baza danych produktów spożywczych </h3>
		<p>Open Food Facts jest bazą produktów spożywczych która zawiera fakty na temat składników, alergenów,składników odżywczych i wszystkich innych informacji które mozna znaleźć na etykietach produktów.
		</p>
	</div>
	
	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/crowdsourcing-icon.svg" alt="Made by everyone - Crowdsourcing" />	
		<h3>Wykonane przez wszystkich</h3>
		<p>Open Food Facts jest bez profitowym stowarzyszeniem wolontariuszy.</p>
		<p>1800+ kontrybutorów takich jak ty dodało 43 000+ produktów ze 150 krajów używając naszej
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openfoodfacts.scanner">Android</a>,
<a href="https://itunes.apple.com/en/app/open-food-facts/id588797948">iPhone</a> or
<a href="http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/openfoodfacts/5d7cf939-cfd9-4ac0-86d7-91b946f4df34">Windows Phone</a> aplikacji
lub ich aparatów do skanowania kodów kreskowych i przesyłania zdjęć produktów i ich etykiet.
		</p>
	</div>

	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/opendata-crowd-icon.svg" alt="For everyone - Open data" />	
		<h3>Dla wszystkich</h3>
		<p>Dane na temat żywności leżą w interesie publicznym i muszą być otwarte.
Kompletna baza danych jest publikowana jako otwarte dane
i mogą one być ponownie wykorzystane przez każdego, i dla każdego zastosowania. Sprawdź to <a href="#reuses">fajne sposoby ponownego wykorzystania</a> lub stwórz własne!
		</p>
	</div>
</div>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Dokonaj lepszego wyboru żywności</h2>
		<h4 class="subheader">Wiedza to potęga. Wiedza o żywności to moc żeby jeść lepiej!</h4>
	</div>
</div>

<ul class="text-center small-block-grid-1 medium-block-grid-2 large-block-grid-4">
	<li>
		<img src="/images/svg/decode-labels-icon.svg" alt="Decode labels" />
		<h3>Dekoduj etykiety</h3>
		<p>Dodatki do żywności E-liczby, alergeny, kody opakowania ... Open Food Facts pomaga zrozumieć drobny druk na etykietach produktow
		</p>
		<img src="/images/svg/nutrition-grade-icon.svg" alt="Nutrition grade"/>
		<p>Mamy również klasy jakości odżywczej każdego produktu.</p>
	</li>
	
	<li>
		<img src="/images/svg/find-products-icon.svg" alt="Find products"/>
		<h3>Znajdź produkty</h3>
		<p>Nasz <a href="/cgi/search.pl">formularz wyszukiwania</a> zawiera kilkadziesiąt kryteriów, dzięki czemu można znaleźć produkt, który spełnia podane kryteria.
		</p>
	</li>

	<li>
		<a href="http://world.openfoodfacts.org/cgi/search.pl?action=process&tagtype_0=categories&tag_contains_0=contains&tag_0=Breakfast%20cereals&sort_by=unique_scans_n&page_size=20&axis_x=sugars&axis_y=fat&series_nutrition_grades=on&graph=1">
		<img src="/images/svg/compare-graph-icon.320x240.png" alt="Compare products"/></a>
		<h3>Porównaj i zmień</h3>
		<p>Czy wiesz, jakie płatki śniadaniowe mają mniej tłuszczu i cukru? W 3 kliknięcia możesz utworzyć interaktywny wykres, który ci to pokaze. Więc możesz zmienić na zdrowsze płatki śniadaniowe i przez porównywanie różnych marek, zachęcać producentów do ulepszania swoich produktów
		</p>
	</li>
	
	<li>
		<a href="/label/fair-trade/origins"><img src="/images/svg/fairtrade-origins-min.svg" alt="Origins of ingredients of Fair Trade products" /></a>
		<h3>Badaj i odkrywaj</h3>
		<p>Ciekawy na temat żywności? Przeglądaj produkty pod względem marek, kategorii, etykiet, pochodzenia składników itp. Aspekty mogą być łączone w celu odkrycia nowych spostrzeżeń,
na przykład do mapowania<a href="/label/fair-trade/origins">pochodzenia składników, które noszą etykietę fair trade</a>.
		</p>
	</li>
</ul>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Do myślenia, innowacyjność i nauka</h2>
		<h4 class="subheader">Nasze dane mogą być ponownie wykorzystane do edukacji, nowych produktów i usług, badań i więcej!</h4>
		<p class="text-left">Baza danych Open Food Facts jest otwarta, dane opublikowane sa w ramach licencji Open Database. Każdy może jej używać do dowolnych celów-komercyjnych lub niekomercyjnych-pod warunkiem,że źródło danych jest podane i wszystkie ulepszenia są udostępniane w podobny sposób.</p>
	</div>
</div>
<div class="row text-center" data-equalizer id="reuses">
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Edukacja</h3>
			<p>Ile reklam żywności widziałeś w swoim życiu? Otwarte dane mogą pomóc zobaczyć fakty ukryte w marketingu.</p>
		</div>
		<a href="http://howmuchsugar.in"><img src="/images/svg/howmuchsugar-icon.svg" alt="How much sugar?" /></a>
		<h4 class="subheader">Ile cukru?</h4>
		<p>Czy zgadniesz, równowartość  ilości kostek cukru w twojej żywności? Spróbuj <a href="http://howmuchsugar.in">How much sugar?</a> żeby się dowiedzieć.</p>
	</div>
	
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Produkty i usługi</h3>
			<p>Dane z Open Food Facts mogą być ponownie użyte w projektach niekomercyjnych i komercyjnych, o ile wszystkie ulepszenia do bazy są również udostepniane.</p>			
		</div>
		<a href="http://madenear.me"><img src="/images/svg/madenearme-icon.png" alt="Made Near Me" /></a>
		<h4 class="subheader">Wyprodukowane w mojej okolicy</h4>
		<p>Wiedz, skąd twoje jedzenie pochodzi i jedz lokalnie z <a href="http://madenear.me">Made Near Me!</a></p>
	</div>	
	
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Nauka</h3>
			<p>Dane z Open Food Facts są używane przez naukowców z różnych dziedzin (Dietetyka, Biologia, Linked Open Data ...). I nie trzeba doktoratu, aby wziąć udział w nauce obywatelskiej!</p>
		</div>
		<img src="/images/svg/science-icon.svg" alt="Science" />
		<h4 class="subheader">Stopnie żywienia</h4>
		<p>Francuski Narodowy Program Zdrowia i Żywienia używa danych z Open Food Facts do zatwierdzania poprawności formuły jakości żywienia i stopni odżywiania.</p>
	</div>	
	
</div>
<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<p>Sprawdź <a href="/data">nasze dane</a> żeby stworzyć swoje!</p>
	</div>
</div>