Translations - Discover page - Czech

From Open Food Facts EN
Jump to navigation Jump to search

Zpět na hlavní stranu Translations.

<!-- no side column -->

<div class="row">
	<div class="text-center small-12 medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/openfoodfacts-logo-en.svg" width="100%" style="max-width:356px" alt="Open Food Facts" />
	</div>
	<div class="small-12 medium-8 columns text-right hide-for-small" style="border-left:none,border-right: 1px solid #DDDDDD;">
		<h1>Open Food Facts</h1>
		<h2 class="subheader">Svobodná databáze potravin.</h2>
		<blockquote style="border-left:none;border-right: 1px solid #DDDDDD;">řekni my co jíš a já ti řeknu co jsi.
		<cite>Jean Anthelme Brillat-Savarin - 1825</cite></blockquote>

	</div>

</div>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Osvoboďte své jídlo a zjistěte co jíte</h2>
		<h4 class="subheader">Staňte se součástí naší společně vytvořené, svobodné databáze potravin z celého světa!</h4>
	</div>
</div>
<div class="row text-center">
	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/food-database-icon.svg" alt="Databáze potravin" />
		<h3>Databáze potravin</h3>
		<p>Open Food Facts je databáze potravin s fakty o složení, alergenech a nutričních hodnotách
		a všech informací které se dají najít na obalech potravin.
		</p>
	</div>
	
	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/crowdsourcing-icon.svg" alt="Tvořená všemi - Crowdsourcing" />	
		<h3>Tvořená všemi</h3>
		<p>Open Food Facts je nezisková organizace dobrovolníků.</p>
		<p>1800+ přispěvatelů jako vy přidalo 75 000+ produktů z více než 150 zemí pomocí aplikace na
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openfoodfacts.scanner">Android</a>,
<a href="https://itunes.apple.com/en/app/open-food-facts/id588797948">iPhon</a> nebo
<a href="http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/openfoodfacts/5d7cf939-cfd9-4ac0-86d7-91b946f4df34">Windows Phone</a>
nebo pomocí fotoaparátu a oskenovalo čárové kódy a nahrálo obrázky produktů a jejich označení.
		</p>
	</div>

	<div class="medium-4 columns">
		<img src="/images/svg/opendata-crowd-icon.svg" alt="Pro každého - Otevřená data" />	
		<h3>Pro každého</h3>
		<p>Informace o potravinách jsou veřejným zájmem a měla by být svobodná.
Celá databáze je zveřejněna jako Open-data
a může být kýmkoli jakkoli znovu použita. Podívejte se na <a href="#reuses">cool reuses</a> ne vytvořte vlastní!
		</p>
	</div>
</div>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Dělejte lepší dietní rozhodnutí</h2>
		<h4 class="subheader">Znalost je síla. Znalost potravin je síla k pro lepší stravování!</h4>
	</div>
</div>

<ul class="text-center small-block-grid-1 medium-block-grid-2 large-block-grid-4">
	<li>
		<img src="/images/svg/decode-labels-icon.svg" alt="Dekodovat složení" />
		<h3>Dekoduje složení</h3>
		<p>Přídavné látky Éčka, alergeny, kódy balení... Open Food Facts vám pomáhá porozumět
drobnému písmu na obalech.
		</p>
		<img src="/images/svg/nutrition-grade-icon.svg" alt="Výživová stupnice"/>
		<p>Také hodnotíme výživovou hodnotu každého produktu.</p>
	</li>
	
	<li>
		<img src="/images/svg/find-products-icon.svg" alt="Najít produkt"/>
		<h3>Najít produkt</h3>
		<p>Naše <a href="/cgi/search.pl">vyhledávací pole</a> zahrnuje mnoho kritérií takže můžete najít
produkt který vyhovuje vašim kritériím.
		</p>
	</li>

	<li>
		<a href="http://world.openfoodfacts.org/cgi/search.pl?action=process&tagtype_0=categories&tag_contains_0=contains&tag_0=Breakfast%20cereals&sort_by=unique_scans_n&page_size=20&axis_x=sugars&axis_y=fat&series_nutrition_grades=on&graph=1">
		<img src="/images/svg/compare-graph-icon.320x240.png" alt="Porovnat produkty"/></a>
		<h3>Porovnat a změnit</h3>
		<p>Víte které snídaňové cereálie mají nejméně tuku a cukru? S 3 kliknutími můžete vytvořit
interaktivní graf který to zobrazí. A můžete zvolit zdravější cereálie, a porovnáním produktů
různých značek, můžete výrobce přimět vyrábět lepší cereálie.
		</p>
	</li>
	
	<li>
		<a href="/label/fair-trade/origins"><img src="/images/svg/fairtrade-origins-min.svg" alt="Původ ingrediencí Fair Trade produktů" /></a>
		<h3>Prohledat a objevit</h3>
		<p>Zajímáte se o jídlo? Prohledávejte produkty podle kritérii jako značka, kategorie,
označení, původ ingrediencí atp. Kritéria se dají kombinovat a odhalit tak nové postřehy,
například mapovat <a href="/label/fair-trade/origins">původ ingrediencí v potravinách s označením Fair Trade</a>.
		</p>
	</li>
</ul>

<hr>

<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<h2>Jídlo k zamyšlení, inovace a vědu</h2>
		<h4 class="subheader">Naše data mohou být použita pro výuku, nové produkty a služby, výzkum a mnohé další!</h4>
		<p class="text-left">Databáze Open Food Facts database je publikována pod Open Database Licence. Kdokoli ji může použít
za jakýmkoli účelem - komerčně i nekomerčně - za předpokladu, že zdroj dat je uveden a vylepšení
databáze jsou sdíleny podobným způsobem.</p>
	</div>
</div>
<div class="row text-center" data-equalizer id="reuses">
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Výuka</h3>
			<p>Kolik reklam na potraviny jste v životě viděly? Otevřená data vám mohou pomoct vidět fakta skrytá pod marketingem.</p>
		</div>
		<a href="http://howmuchsugar.in"><img src="/images/svg/howmuchsugar-icon.svg" alt="Kolik cukru?" /></a>
		<h4 class="subheader">Kolik cukru?</h4>
		<p>Dokážete odhadnout ekvivalent kostek cukru pro vaše jídlo? Zkuste <a href="http://howmuchsugar.in">How much sugar?</a> a zjistěte to.</p>
	</div>
	
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Produkty a služby</h3>
			<p>Data z Open Food Facts mohou být použita v komerčním i nekomerčním produktu, pokud jsou vylepšení databáze poskytnuta zpět.</p>			
		</div>
		<a href="http://madenear.me"><img src="/images/svg/madenearme-icon.png" alt="Made Near Me" /></a>
		<h4 class="subheader">Made Near Me</h4>
		<p>Zjistěte odkud je vaše jídlo a jezte lokálně s <a href="http://madenear.me">Made Near Me!</a></p>
	</div>	
	
	<div class="medium-4 columns">
		<div data-equalizer-watch>
			<h3>Věda</h3>
			<p>Data z Open Food Facts jsou používána vědci z různých oborů (Výživa, Biologie, Spojená otevřená Data...).
			A nepotřebujete PhD aby jste se mohly zapojit do citizen science!</p>
		</div>
		<img src="/images/svg/science-icon.svg" alt="Věda" />
		<h4 class="subheader">Nutriční škála<h4>
		<p>Francouzsky národní výživový a zdravotní program používá data z Open Food Facts pro ověření jejich výživové škály
		a hodnocení výživy.</p>
	</div>	
	
</div>
<div class="row text-center">
	<div class="large-12 columns">
		<p>Ziskejte <a href="/data">naše data</a> a vytvořte vlastní!</p>
	</div>
</div>